Stichting Babypedia: verschil tussen versies

Uit Babypedia

Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 64: Regel 64:
 
== Financiële verantwoording ==
 
== Financiële verantwoording ==
  
[[Balans en staat van baten 2019]]
+
Balans en staat van baten 2019: zie [[jaarrapport 2019]]
 
+
[[Begroting 2020]]
+
  
 
De financiën worden toegelicht in de [[jaarrapporten]].
 
De financiën worden toegelicht in de [[jaarrapporten]].

Huidige versie van 25 jun 2020 om 16:24

Sinds 24 december 2015 is Babypedia een stichting. Hieronder staan de gegevens van Stichting Babypedia.

Naam

Stichting Babypedia

RSIN / fiscaal nummer

855307022

Contactgegevens

Stichting Babypedia

Postadres: Nansenrede 9 2725 KT Zoetermeer

Stichting Babypedia heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Omschrijving van de stichting

Babypedia is een online encyclopedie in wording met populair-wetenschappelijk geschreven artikelen en heldere definities over allerlei zaken die te maken hebben met zwangerschap, baby's en opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

De informatie op Babypedia is onderbouwd, feitelijk en objectief en beslaat onderwerpen van verzorging tot opvoeding, en van psychologische zaken tot praktische zaken. Waar mogelijk wordt verwezen naar wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek. Specifieke begrippen en termen worden uitgelegd.

Babypedia draagt daarbij de volgende waarden uit: bewust leven, bewuste keuzes maken, verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij, investeren in duurzaamheid.

Ook wordt een ieder die dat wil en kan de mogelijkheid geboden bij te dragen aan Babypedia, met als randvoorwaarde een heldere bronvermelding voor de gegeven informatie waar mogelijk en nodig. Een deel van de informatie op Babypedia is afkomstig van deskundigen en specialisten.

Doelstellingen van de stichting

Babypedia's website fungeert als een naslagwerk voor ouders die vragen hebben aangaande de vele zaken die te maken hebben met zwangerschap en ouderschap.

De uiteindelijke doelstellingen van Babypedia zijn:

  • het verminderen of wegnemen van onzekerheid en onduidelijkheid bij aanstaande en jonge ouders
  • het bieden van een kans op verdieping in relatief specialistische onderwerpen, wat mensen de kans geeft beter voorbereid te zijn op bepaalde gebeurtenissen of gesprekken
  • het verkrijgen van de status van algemeen bekende betrouwbare bron voor zulke informatie

Voordat er echter sprake is van een online encyclopedie moet er een ferme basis van inhoudelijke artikelen worden geschreven. Dit in zowel het Nederlands als in het Engels om zo een hoger percentage van de mensen binnen de doelgroepen te bereiken. Alle artikelen worden geschreven op vrijwillige basis door vrijwilligers uit alle verschillende vakgebieden die raken aan de onderwerpen die op www.babypedia.nl worden behandeld.

Beleidsplan van de stichting

Het beleidsplan van de stichting.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Babypedia is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Patty Goumans-Nieuwenburg

Penningmeester: Ratna Mintardjo

Secretaris: Annelies van Katwijk

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders en andere vrijwilligers wordt geen beloning toegekend.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Over de tot dusver door Stichting Babypedia uitgeoefende activiteiten is te lezen in de jaarrapporten.

Financiële verantwoording

Balans en staat van baten 2019: zie jaarrapport 2019

De financiën worden toegelicht in de jaarrapporten.

Meer over Stichting Babypedia

Speciale pagina's