Richtlijnen voor indeling en opmaak van een pagina

Uit Babypedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Voor het verkrijgen van een leesbare tekst met uniforme, rustige en geloofwaardige uitstraling is het belangrijk om de volgende richtlijnen voor opmaak en indeling van teksten te hanteren.

Inleiding

Elk artikel begint met een korte inleiding, ter introductie van het onderwerp.

Inhoudsopgave

Als je vier of meer kopjes aanmaakt binnen een artikel verschijnt er automatisch een inhoudsopgave. Om te voorkomen dat er een inhoudsopgave komt te staan kun je de volgende code bovenaan de pagina zetten: __NOTOC__. Om de inhoudsopgave op een andere plek te laten verschijnen kun je de volgende code invoeren, waarna de inhoudsopgave op de plek van de code komt te staan: __TOC__ .

Inhoudelijke tekst

De inhoudelijke tekst van een artikel moet neutraal en beschrijvend zijn, en niet uitgebreider dan noodzakelijk. Door tussenkopjes te gebruiken wordt een tekst overzichtelijker. Voor een artikel bestaat er een standaard indeling: artikelpagina. Gebruik zoveel mogelijk deze standaard indeling, zodat de inhoud van Babypedia leesbaar en overzichtelijk blijft.

Taal en spelling

Babypedia is in eerste instantie een Nederlandstalige online encyclopedie, geschreven in foutloos gespeld en grammaticaal correct Nederlands. Neem bij twijfel eventueel het Groene Boekje of het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal ter hand.

Referenties en bronvermeldingen

De auteur van een artikel kan altijd worden teruggevonden onder het tabje "Geschiedenis".

Geef waar mogelijk aan van welke bron(nen) er tijdens het schrijven van het artikel gebruik is gemaakt. Houd hiervoor het volgende format aan:

 • voor offline bronnen: auteur(s), jaar/datum van publicatie, titel, tijdschrift/uitgever/website en eventuele volume- en paginanummers
 • voor online bronnen: auteur(s), jaar/datum van publicatie, titel, tijdschrift/uitgever/website en eventuele volume- en paginanummers/externe link/datum raadpleging van de online bron

In de tekst van het artikel kunnen voetnoten worden opgenomen met behulp van de in het volgende voorbeeld gebruikte code:

Het onderzoek<ref>bron</ref> werd jaren later tegengesproken.<ref>bron 2</ref>

Let op: sluit een voetnoot goed af! Het kan anders lijken alsof de daarop volgende tekst van het artikel verdwenen is.

Bij het invoegen van een voetnoot moet er aan het eind van het artikel de volgende code worden geplaatst: {{Naam van de gebruikte bron}}

Meer informatie over het correct plaatsen van voetnoten is te vinden op de hulppagina van Wikipedia over referenties en voetnoten.

Interne en externe links

Een interne link verwijst naar een pagina binnen Babypedia. Zo'n link kan worden aangebracht door de gewenste tekst te selecteren waarvandaan de link wordt gemaakt en vervolgens in de bewerkingsbalk direct boven het werkvenster te klikken op het derde symbooltje van links, de onderstreepte "Ab". Na het opslaan van de pagina is de link gemaakt. Een rode link verwijst naar een pagina die nog niet bestaat. Een groene link verwijst naar een pagina die al wel bestaat.

Als je een interne link wilt aanmaken en je wilt de tekst van de link anders laten zijn dan de titel van de pagina waarnaar gelinkt wordt kun je het volgende doen:

* [Titel van de pagina waarnaar wordt gelinkt | Tekst die wordt gebruikt voor het aanmaken van de link]

Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt in een tekst over verloskunde waarin het woord verloskundigen ook kan linken naar de pagina "Verloskundige".

Aan het eind van het artikel kan een laatste kopje "Externe links" worden opgenomen, waar een lijst met verwijzingen naar online externe pagina's kan worden ondergebracht. De hiervoor te gebruiken code is:

* [http://subdomein.domein.tld/link.htm naam van de link]

Categorieën

Elk artikel wordt in een of meer categorieën geplaatst. Dit gebeurt door geheel onderaan de artikeltekst de volgende code te gebruiken:

[[Categorie:Maatschappij]]

Bovenstaand voorbeeld ziet er uiteindelijk zo uit:

Categorie:Maatschappij.

Voor meer informatie zie de hulppagina op Wikipedia over het gebruik van categorieën.

Onderschrift

Plaatjes

Het plaatsen van plaatjes of afbeeldingen is enigszins ingewikkeld. Zie hiervoor de hulppagina op Wikipedia over het gebruik van bestanden.


Tabellen

Het is mogelijk om tabellen in te voegen, zie het volgende voorbeeld:

{| class="wikitable" width="30%"
!Leeftijd van je baby
!Voeding
|-
|6 maanden ||groenten en fruit
|-
|7 maanden ||granen en plantaardige eiwitten
|-
|8 maanden ||dierlijke eiwitten
|-
|}

De bovenstaande voorbeeldcode geeft de volgende tabel:

Leeftijd van je baby Voeding
6 maanden groenten en fruit
7 maanden granen en plantaardige eiwitten
8 maanden dierlijke eiwitten

De mogelijkheden voor het plaatsen van tabellen worden verder toegelicht op de hulppagina op Wikipedia over het gebruik van tabellen.

Tekstopmaak

Hieronder staan enkele belangrijke codes die je kunt gebruiken bij de opmaak van je tekst (met dank aan de spiekbrief uit de snelcursus van Wikipedia):

Opmaak Je typt Je krijgt
Basisbegrippen voor de opmaak van tekst
Schuine tekst

''schuin''

schuin

Vette tekst

'''vet'''

vet

Vet en schuin

'''''vet en schuin'''''

vet en schuin

Interne link

(binnen Babypedia)

[[naam interne link]]
[[naam interne link|andere tekst]]

naam interne link
andere tekst

(N.B. een rode link verwijst naar een pagina die nog niet bestaat)
Externe link

(naar andere websites)

[http://www.bijvoorbeeld.org/]
[http://www.bijvoorbeeld.org/ andere tekst]
http://www.bijvoorbeeld.org/

[1]
andere tekst
http://www.bijvoorbeeld.org/

Basisbegrippen voor opsommingen
Kopjes

== Niveau 1 ==

=== Niveau 2 ===

==== Niveau 3 ====

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Ongenummerde lijst

* een
** twee
*** drie

 • een
  • twee
   • drie
Genummerde lijst

# een
## twee
### drie

 1. een
  1. twee
   1. drie

Speciale pagina's