Ontlasting van een pasgeborene

Uit Babypedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Vooral in de eerste weken na de geboorte treden er nogal wat veranderingen op in de ontlasting van de baby. Verschillen in deze veranderingen hangen samen met de soort voeding die de baby krijgt: borst- of flesvoeding.

Ontlasting van een pasgeboren baby bij borstvoeding

Een baby die goed aangelegd wordt en goed drinkt zal in de eerste dagen na de geboorte ten gevolge van de borstvoeding die kort voor en direct na de bevalling geproduceerd wordt (colostrum) het meconium (een zwarte/donkergroene teerachtige substantie die bestaat uit een mengsel van vruchtwater en afvalstoffen) kwijtraken.

Na het zwart van het meconium ontstaat er nu een bruine mengkleur. De overgang naar de bekende mosterdgele kleur van de moedermelk-poep laat soms even op zich wachten, maar is er meestal binnen de eerste week. Als er met regelmaat mosterdgele poep wordt geproduceerd betekent dit dat het goed gaat met de borstvoeding. Groene poep kan er op wijzen dat de baby problemen heeft. Als de groene poep enigszins schuimt kan er sprake zijn van een darmontsteking.

Bij het drinken activeert de baby de oxytocine-receptoren bij de moeder waardoor dit hormoon vet en vloeistof met elkaar vermengt. De baby absorbeert het vet naar behoefte en poept het teveel ervan uit. Deze onverteerde eiwitten zijn soms zichtbaar in de ontlasting en wijzen op een overvloed aan eiwitten die zo vanzelf door het lichaam verwijderd wordt.

Als de baby goed aankomt, dan kan rond de vierde week een periode volgen waarin de baby niet poept. Gewoonlijk wijst dit erop dat het kind alle elementen van de moedermelk absorbeert en er dus niets meer is om uit te poepen. In deze periode raken vraag en aanbod op elkaar afgestemd.

Als een borstgevoede baby geen poepluiers heeft zegt men vaak dat dit bij borstvoeding normaal is. Dit betekent evenwel niet dat het uitblijven van ontlasting bij borstgevoede baby’s nooit een probleem is. Soms kan kort na de geboorte sprake zijn van een afsluiting van de anus waardoor een medische ingreep nodig kan zijn. Alertheid blijft dus geboden.

Babypoep die uitblijft bij borstgevoede baby’s wordt gewoonlijk niet hard, in tegenstelling tot ontlasting die uitblijft bij alle andere mensen. Dit komt omdat moedermelk in hoge mate geabsorbeerd wordt zodat er weinig meer te verteren overblijft. Bij geheel borstgevoede baby's is er daarom meestal geen sprake van harde ontlasting.

Ontlasting van een pasgeboren baby bij flesvoeding

De flesgevoede baby doorloopt in principe hetzelfde traject als de borstgevoede baby. Na het afscheiden van het meconium, wordt de ontlasting geel tot lichtbruin van kleur en afhankelijk van de gebruikte flesvoeding soms een beetje groenig. De ontlasting is wat dikker dan bij borstgevoede baby en soms is er sprake van wat harde ontlasting.

Dit probleem probeert men wel op te lossen door de baby water te geven. Water transporteert de ontlasting richting de anus, maar het verdunt de ontlasting niet. Wel verdunt water de voeding, waardoor minder voedingsstoffen worden opgenomen. In het geval van voortdurende harde ontlasting bij baby's die flesvoeding krijgen moet een deskundige worden geraadpleegd.

Interne links

Borstvoeding

Auteur

De eerste versie van dit artikel is geschreven door Rosa Scharn.

Zoekwoorden

oxytocine-receptor, oxytocine-receptoren, poep, borstvoedingspoep, kunstvoeding

Speciale pagina's