Natuurlijk ouderschap

Uit Babypedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Natuurlijk ouderschap is de Nederlandse benaming voor Attachment Parenting.

Omschrijving

De methode is eind vorige eeuw ontwikkeld door William Sears, een Amerikaanse kinderarts. Sears is van mening dat ouders voor een positief verloop van de opvoeding meer naar hun kind moeten luisteren, en minder naar deskundigen. Als ouders zich openstellen voor hun kind, zullen ze leren wat hun kind nodig heeft. Door daar op een passende manier op te reageren zal het kind zijn ouders leren vertrouwen, en dat legt een stevige basis voor de verdere ontwikkeling. Deze gedachte is gebaseerd op de gehechtheidstheorie, ontwikkeld door John Bowlby in het midden van de vorige eeuw. Deze stelt dat de emotionele band tussen ouders en kind, ofwel hoezeer het kind zich veilig voelt bij zijn opvoeders, van centraal belang is voor zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. De mate van responsiviteit van de ouders is hierin de bepalende factor.

Binnen het natuurlijk ouderschap staat het vertrouwen tussen ouders en kind centraal. Ouders moeten vertrouwen op de natuurlijke ontwikkeling van het kind en moeten beseffen dat het kind daarin geen sturing nodig heeft. Het kind mag vertrouwen op de ondersteuning en bescherming van de ouders. Een kind dat de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen zal zichzelf leren vertrouwen en zal van daaruit een positieve relatie met de omgeving ontwikkelen.

Natuurlijk ouderschap in de praktijk

Om het kind te leren kennen en de band tussen ouders en kind te versterken wordt er een aantal richtlijnen gegeven. Deze richtlijnen zijn bedoeld om ouders te ondersteunen in de omgang met het kind en vormen geen strikte regels.

  • Bereid je tijdens de zwangerschap mentaal voor op de bevalling en het ouderschap.
  • Maak van het voeden van je kind een bewust moment. Geef bij voorkeur borstvoeding en voed op verzoek, ook als je met de fles voedt. Borstvoeding is niet alleen voedzaam, maar ook een goede manier om het kind te troosten.
  • Reageer op de signalen van het kind. Jonge kinderen zijn nog niet in staat eigen emoties te reguleren. Door een passende reactie te geven leert het kind zichzelf en anderen vertrouwen.
  • Zorg voor nabijheid en draag je kind zo lang mogelijk. Zo kun je voldoen aan de behoefte aan fysiek contact en leer je je kind sneller kennen.
  • Geef je kind een emotioneel veilige plek om te slapen. Slaap bij voorkeur samen of in dezelfde kamer, zodat je ook gedurende de nacht makkelijk kunt reageren op de behoefte van je kind en het vertrouwen niet wordt geschonden.
  • Wees voorspelbaar in de verzorging van je kind en laat hem het schema bepalen.
  • Pas positieve disciplinering toe en behandel je kind daarbij zoals je zelf behandeld zou willen worden. Het doel van disciplinering is het vergroten van het zelfvertrouwen en het bevorderen van intrinsieke motivatie voor ander gedrag.
  • Zorg voor voldoende balans in je leven en in het leven van je gezin.

Externe links

www.natuurlijkouderschap.org

www.attachmentparenting.org

www.askdrsears.com

Auteur

De eerste versie van dit artikel werd geschreven door Jenny van der Meer.

Zoekwoorden

Borstvoeding, Rapley, dragen, draagdoek, samen slapen, co-sleeping, co-sleeper, positief, natuurlijk.

Speciale pagina's