NIPT

Uit Babypedia

Ga naar: navigatie, zoeken

NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test. Met een NIPT-test is het mogelijk aan de hand van het bloed van de moeder te onderzoeken of de baby een chromosomale afwijking heeft.

Werking van NIPT

In het bloed van de moeder circuleren altijd stukjes DNA (erfelijk materiaal) van het kind, afkomstig van de placenta. Met NIPT wordt de kans op trisomie 21, 18 en 13 bij het kind onderzocht. Bij trisomie zijn er drie in plaats van twee chromosomen aanwezig in de celkern en dit kan leiden tot aangeboren afwijkingen bij de baby als bijvoorbeeld het Downsyndroom.

Momenteel wordt NIPT alleen nog uitgevoerd als onderdeel van de TRIDENT studie. Vrouwen die in aanmerking komen voor deelname aan deze studie hebben, gezien de gemeten dikte van de nekplooi ten gevolge van vochtophoping (meer dan 3 mm), een verhoogd risico op een kind met een chromosomale afwijking. Een hogere leeftijd van de moeder op zich vormt op het moment van schrijven nog geen indicatie voor NIPT. Hierbij geldt als hogere leeftijd wanneer de 18e zwangerschapsweek valt binnen het 36e of hogere levensjaar van de moeder. Als de hogere leeftijd van de moeder samengaat met een verhoogd risico als aangetoond door de nekplooi-meting komt zij wél in aanmerking voor NIPT.

NIPT kent relatief weinig vals-negatieve uitslagen van de test (tests waarbij ten onrechte wordt aangegeven dat er niets mis is), maar relatief wat meer vals-positieve uitslagen (het ten onrechte aangeven dat er is iets mis is). In het laatste geval kan ter bevestiging eventueel een vruchtwaterpunctie of vlokkentest worden gedaan.

Vrouwen die niet voor de TRIDENT studie in aanmerking komen kunnen buiten Nederland vaak wel terecht voor een NIPT test. Dit gebeurt dan geheel op eigen kosten.

Externe links

www.meerovernipt.nl

Speciale pagina's