Meertalig opvoeden

Uit Babypedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Een kind wordt meertalig opgevoed als de ouders of opvoeders het kind bewust ondersteunen richting het verwerven van twee of meer talen. Bij voorkeur worden hiervoor al tijdens de zwangerschap de eerste stappen gezet.

De verschillende vormen van het meertalig opvoeden

Er zijn verschillende manieren voor het meertalig opvoeden van kinderen. Als twee talen gelijktijdig worden aangeboden, bij voorkeur een taal door een ouder en een taal door de ander, dan is er sprake van simultaan meertalig opvoeden. Bij een successief meertalige opvoeding krijgt het kind eerst één taal aangeleerd en daarna een volgende.

Meertalige opvoeding komt veel voor in gezinnen waar de ouders verschillende moedertalen spreken dan wel wonen in een omgeving waar buiten het gezin een andere taal wordt gesproken.

Discussie en onderzoeken

Onderzoek heeft aangetoond dat het meertalig opvoeden van kinderen zowel voor- als nadelen kan hebben.

Baby’s die ondergedompeld worden in meer dan één taal hebben vroeg leervoordeel, namelijk al voordat zij hun eerste woorden spreken. Onderzoek laat zien dat zeven maanden oude baby’s van tweetalige ouders sneller taalleeraanwijzingen oppikken dan leeftijdsgenoten waar de ouders thuis maar één taal spreken. Tweetalige kinderen hebben minder hersenactiviteit nodig om dezelfde taak uit te voeren dan hun eentalige leeftijdsgenootjes. Ook is er een groter vermogen om problemen die aandacht en controle vergen waargenomen. Er is dus sprake van cognitieve winst. Het werkgeheugen is sterker ontwikkeld. Ook leert het kind zich in meerdere opvattingen te verplaatsen en zou het mede hierdoor met minder vooroordelen opgroeien en een grotere tolerantie krijgen ten aanzien van andere mensen.

Als nadeel van het meertalig opvoeden wordt genoemd dat bij tweetalige kinderen de woordenschat in beide talen soms wat achterblijft in vergelijking met hun leeftijdsgenoten, met name als het alfabet of de schrijfwijze van de talen erg verschilt. Ook wordt er vastgesteld dat de absolute woordenschat per taal soms achterblijft. Dit wordt op latere leeftijd meestal wel weer ingehaald. Om de taalontwikkeling goed te laten verlopen is het belangrijk dat beide talen goed aan het kind worden aangeboden. Als een taal niet de moedertaal van de ouder is dan moet die het wel goed beheersen. Het is daarbij aan te raden om beide talen zo mogelijk evenveel aan te bieden.

Belangrijke aanwijzingen voor het meertalig opvoeden

Het wordt ouders met verschillende moedertalen aanbevolen elk zoveel mogelijk in zijn/ haar eigen taal tegen het kind te spreken. Indien ze beiden een ander taal spreken dan het land waar in ze wonen en die taal niet zo goed beheersen, is het wenselijk om er al voor de leeftijd van 3 jaar voor te zorgen dat het kind regelmatig in aanraking komt met anderen die de taal wel goed spreken. Het is belangrijk dat het helder is voor het kind wie de betreffende taal spreekt en/ of op welk moment.

Als een kind meertalig opgroeit is het de ouders aan te raden zich vooraf en gedurende de opvoeding in het onderwerp verdiepen. Zo kan de taalontwikkeling van het kind zo goed mogelijk verlopen en kunnen problemen tijdig worden ondervangen.

Voor ouders goed te gebruiken is het boek van M. Verrips (in het Nederlands) en C. Baker (in het Engels) (zie de volledige titels onderaan).

Referenties en aanbevolen literatuur

Nederlandstalig

Cornips, L. (2012) Eigen en vreemd, meertaligheid in Nederland.

Gerrits, E. & Internationaal Expert Panel (2012) Handreiking logopedie meertalige kinderen

Gorhuis-Brouwer, S. (2007) Taalontwikkeling en taalstimulering bij baby’s, peuters en kleuters.

Kuiken, F. & E.v.d. Linden (2012) het succes-van-tweetalig-opvoeden.

Verrips, M. (1999) De taal van je kind (geschreven voor ouders)

Verrips, M. & R. Dekkers (2002) Kinderen in beeld

Engelstalig

Baker, C. (2007) A Parents' and Teachers' Guide to Bilingualism

Barron-Houwaert (2004) Language strategies for bilingual families: the one-parent-one language approach.

Byers-Heinlein, K., Burns, T. C., Werker, J. F. (2010) The roots of bilingualism in newborns. In: Psychological Science 21: 343-348

Byalistok, E. (2006) Second-language acquisition and bilingualism at an early age and the impact on early cognitive development; in:”Trembley et al, Encyclopedia on early childhood development (online) 2006-1-4”.

Brooks, R. & A.N. Meltzhoff (2005) The development of gaze following and its relation to language in: Development Science, 8. pg. 535-543.

Gervain, J. & J.F. Werker (2012) Prosody cues word order in 7-month-old bilingual infants in: Nature communications 4, article nr. 1490, Feb. 2013

Harding, E. & P.Riley (1986) The Bilingual Family, A Handbook for Parents

Kuhl, P.K. (2010) Brain Mechanisms In Early Language Acquisition in: “Neuron 2010.08.038”.

Externe links

Nederlandstalig

kindertaal.logopedie.nl

www.meertalig.nl - informatie en tips over meertalig opvoeden

www.tweetaligopgroeien.org

Engelstalig

www.mercator-research.eu

www.multilingualliving.com

www.onraisingbilingualchildren.com - een Engelstalig blog over tweetalig opvoeden

Zoekwoorden

Tweetalig, tweetaligheid, tweetalig opvoeden, meertalig, meertaligheid, bilingualisme, taalontwikkeling, taalstimulering.


Flag of the United Kingdom Lees dit artikel in het Engels: Multilingual parenting

Speciale pagina's