Consultatiebureau-arts

Uit Babypedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Binnen de Jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen de Consultatiebureau-arts (voor kinderen 0-4 jaar) en de Jeugdarts (voor kinderen 0-19 jaar). Beiden houden zich bezig met preventie: het zo vroeg mogelijk signaleren van eventuele reeds aanwezige of mogelijke problemen met betrekking tot de gezondheid en alle overige facetten van de ontwikkeling van het kind. De populatie van het consultatiebureau bestaat in principe uit alle gezonde kinderen tussen 0 en 4 jaar. Bijna alle zuigelingen in Nederland worden gezien.

Opleiding van de consultatiebureau-arts

De consultatiebureau-arts is opgeleid tot basisarts en heeft daarna tenminste een zesdaagse basiscursus consultatiebureau-arts gevolgd waarin de belangrijkste zaken die bij het werk horen worden behandeld. Hieronder vallen het onderzoeken en het volgen van zowel de lichamelijke als de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in al zijn facetten. Daarnaast wordt de beginnende consultatiebureau-arts ingewerkt door een ervaren collega. De basiscursus vormt ook de startmodule van de opleiding tot jeugdarts (0-19 jaar). Dit is een door de KMNG erkende specialisatie van een 2-jarige voltijds- of een 3 tot maximaal 4-jarige parttime-opleiding. Samenhangend met de kortere duur van de opleiding tot de consultatiebureau-arts in vergelijking met die van de jeugdarts en het verschil in de leeftijdsrange waarop de respectievelijke opleidingen zich richten, is er ook een verschil in bevoegdheden: de consultatiebureau-arts kan eigenlijk alleen verwijzen via de tussenkomst van de huisarts. De jeugdarts 0-19 jaar heeft wel de bevoegdheid tot zelfstandig verwijzen, maar dit brengt ook meer verplichtingen met zich mee, onder andere in de vorm van bijscholingen.

Werkzaamheden van de consultatiebureau-arts

Zoals hierboven opgemerkt is het werk van de consultatiebureau-arts gericht op primaire preventie: het tijdig onderkennen van mogelijke problemen c.q. ziektes bij jonge kinderen tussen nul en vier jaar in de breedste zin van het woord. Het gaat daarbij om problemen die zich nu al manifesteren of om indicaties die het vermoeden wekken dat zij in een later stadium tot problemen kunnen leiden. In dergelijke gevallen is het de taak van de consultatiebureau-arts te verwijzen -in geval van medische problemen naar de huisarts- of te vervolgen, dat wil zeggen gedurende langere tijd systematisch de ontwikkeling van het probleem in de gaten houden. Samengevat omvat het werk van de consultatiebureau-arts alle voorkomende preventieve en sociaal-medische taken zoals onderzoeken, signaleren, voorlichten, informeren, adviseren en registreren van de fysieke en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Bij eventueel voorkomende afwijkingen van de norm geeft de consultatiebureau-arts voorlichting en/of adviezen of verwijst door naar de huisarts.

Ook het tijdig toedienen van de benodigde vaccinaties, het laten maken van een eventuele echo van de heupjes als een kind drie maanden oud is en de continuïteit van de zorgverlening bij de overdracht naar schoolarts valt onder de verantwoordelijkheid van de consultatiebureau-arts.

Vanzelfsprekend betreft de advisering van de consultatiebureau-arts ook de vragen, onzekerheden en problemen die de moeder ondervindt met betrekking tot de verzorging van en omgang met haar baby. Vragen die hierbij aan de orde komen kunnen hete hangijzers zijn zoals:

  • voor- en nadelen van borstvoeding, ook in maatschappelijk perspectief zoals bij werkende moeders en mogelijke oplossingen daarvoor
  • problemen die kunnen ontstaan rond het laten doorslapen van de baby - kan dat en hoe doe je dat
  • de voor- en nadelen van zuigspenen
  • verschillende reacties op het huilen van de baby en de effecten daarvan.

De consultatiebureau-arts werkt nauw samen met de wijkverpleegkundige. Vaak is het zo georganiseerd dat de consultatiebureau-arts en de wijkverpleegkundige een kind om en om zien.

Auteur

De eerste versie van dit artikel is geschreven in samenwerking met Marijke Zwart-van Meeteren.

Zoekwoorden

Consultatiebureau, consultatiebureauarts, dokter

Speciale pagina's